Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma

Salpausselän Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma sai 12.12.2022 lainvoiman ELY-keskuksen päätöksellä POSELY/2203/2022. Suunnitelmaan liittyneet kalastusrajoitukset tulivat käyttöön 6.4.2023 tehdyn päätöksen POSELY/3625/2022 mukaisesti keväällä.

Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä siihen liittyvät päätökset ovat kaikkia kalastajia sekä vesialueen omistajia sitovia. Uusissa kalastusmääräyksissä on huomioitava etenkin uudet kuhan alamittarajat, jotka nousivat monissa alueen vesistöissä. Uudet määräykset voi tarkistaa ELY-keskuksen päätöksestä tai www.kalastusrajoitus.fi sivustolta.