Yleistä tietoa kalatalousalueesta

Salpausselän kalatalousalue on perustettu Nastolassa 13.2.2019 pidetyssä perustamiskokouksessa. Kalatalousalue muodostui kolmesta, samalle maantieteelliselle alueelle sijoittuvista ja lakkautettavista kalastusalueista (Vesijärvi, Nastola ja Iitti-Jaala).

Kalatalousalueen toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema 12 henkinen hallitus, jonka ohjauksessa toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa. Salpausselän kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys ja sen kotipaikka on Lahti.

Kalastuslain (379/2015) 24 §:n mukaan kalatalousalueiden tehtävät ovat:

  1. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
  2. käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta
  3. kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
  4. kalastuksenvalvonnan järjestäminen
  5. kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
  6. kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin
  7. vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
  8. viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
  9. muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Yhteystiedot

Salpausselän kalatalousalue
Laatikkotehtaankatu 2
15240 Lahti
y-tunnus: 3005422-9

Karttakuvaa klikkaamalla pääset suurempaan, interaktiiviseen kartta